Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016787204
Förfall :
2022-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 570
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,51
Antal bud :
38
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,1920(100,205)
Lägsta ränta :
-0,2100(100,224)
Högsta ränta :
-0,1800(100,192)
% of Eq Price Lvl :
71,67