Försäljning

Auktionsdatum :
2021-11-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
478
Emitterat institutioner:
368
Teckningskvot :
0,96
Antal bud :
8
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,7085(134,688)
Lägsta ränta :
-1,7200(134,853)
Högsta ränta :
-1,6953(134,498)
% of Eq Price Lvl :
100,00