Försäljning

Auktionsdatum :
2021-11-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
920
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
19
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,5157(134,859)
Lägsta ränta :
-1,5240(135,056)
Högsta ränta :
-1,5060(134,628)
% of Eq Price Lvl :
90,00