Försäljning

Auktionsdatum :
2021-11-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 350
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,13
Antal bud :
25
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,8261(121,386)
Lägsta ränta :
-1,8410(121,542)
Högsta ränta :
-1,8210(121,333)
% of Eq Price Lvl :
66,67