Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016609440
Förfall :
2021-11-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 840
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,17
Antal bud :
30
Antal acc bud :
17
Snittränta :
-0,1957(100,048)
Lägsta ränta :
-0,2025(100,050)
Högsta ränta :
-0,1930(100,048)
% of Eq Price Lvl :
46,20