Försäljning

Auktionsdatum :
2021-07-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016275457
Förfall :
2021-10-20
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
20 470
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,73
Antal bud :
38
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,2027(100,058)
Lägsta ränta :
-0,2100(100,060)
Högsta ränta :
-0,2002(100,057)
% of Eq Price Lvl :
9,33