Försäljning

Auktionsdatum :
2021-06-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016275457
Förfall :
2021-10-20
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
30 450
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
41
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,2013(100,064)
Lägsta ränta :
-0,2100(100,067)
Högsta ränta :
-0,1940(100,061)
% of Eq Price Lvl :
36,00