Försäljning

Auktionsdatum :
2021-06-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 250
Total budvolym :
1 800
Emitterat institutioner:
1 250
Teckningskvot :
1,44
Antal bud :
18
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-1,5305(117,259)
Lägsta ränta :
-1,5660(117,637)
Högsta ränta :
-1,5081(117,021)
% of Eq Price Lvl :
37,50