Försäljning

Auktionsdatum :
2021-06-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016102057
Förfall :
2022-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 270
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,45
Antal bud :
43
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,1970(100,202)
Lägsta ränta :
-0,2110(100,217)
Högsta ränta :
-0,1944(100,200)
% of Eq Price Lvl :
75,00