Försäljning

Auktionsdatum :
2021-12-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 700
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,80
Antal bud :
24
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,2182(121,057)
Lägsta ränta :
0,2100(121,152)
Högsta ränta :
0,2240(120,990)
% of Eq Price Lvl :
48,00