Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1063
ISINkod :
SE0015193313
Kupong % :
0,500
Förfall :
2045-11-24
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 695
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
7,39
Antal bud :
23
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,8880(91,619)
Lägsta ränta :
0,8880(91,619)
Högsta ränta :
0,8880(91,619)
% of Eq Price Lvl :
100,00