Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
700
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,40
Antal bud :
10
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,5448(117,356)
Lägsta ränta :
-1,5500(117,412)
Högsta ränta :
-1,5300(117,198)
% of Eq Price Lvl :
50,00