Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 600
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,20
Antal bud :
16
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,6628(119,888)
Lägsta ränta :
-1,6700(119,946)
Högsta ränta :
-1,6570(119,842)
% of Eq Price Lvl :
40,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 935
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
27
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-1,5306(117,121)
Lägsta ränta :
-1,5440(117,266)
Högsta ränta :
-1,5260(117,071)
% of Eq Price Lvl :
85,94