Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
7 250
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,83
Antal bud :
12
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,0351(105,832)
Lägsta ränta :
-0,0351(105,832)
Högsta ränta :
-0,0351(105,832)
% of Eq Price Lvl :
100,00