Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115*
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
480
Emitterat institutioner:
40
Teckningskvot :
0,48
Antal bud :
11
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,2585(127,763)
Lägsta ränta :
-1,2600(127,797)
Högsta ränta :
-1,2560(127,706)
% of Eq Price Lvl :
100,00