Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115**
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 250
Total budvolym :
400
Emitterat institutioner:
140
Teckningskvot :
0,32
Antal bud :
12
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,2921(128,523)
Lägsta ränta :
-1,3010(128,727)
Högsta ränta :
-1,2910(128,498)
% of Eq Price Lvl :
100,00