Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113**
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 503
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,01
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,6535(119,849)
Lägsta ränta :
-1,6670(119,958)
Högsta ränta :
-1,6171(119,554)
% of Eq Price Lvl :
43,00