Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108*
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 092
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :