Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
795
Emitterat institutioner:
515
Teckningskvot :
1,06
Antal bud :
17
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-1,2926(127,642)
Lägsta ränta :
-1,3070(127,849)
Högsta ränta :
-1,2850(127,533)
% of Eq Price Lvl :
100,00