Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015244405
Förfall :
2021-12-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
16 720
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,23
Antal bud :
36
Antal acc bud :
24
Snittränta :
-0,1900(100,143)
Lägsta ränta :
-0,2260(100,170)
Högsta ränta :
-0,1710(100,129)
% of Eq Price Lvl :
47,32