Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 575
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,15
Antal bud :
23
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,6891(118,880)
Lägsta ränta :
-1,6950(118,917)
Högsta ränta :
-1,6823(118,837)
% of Eq Price Lvl :
16,67