Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 265
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,69
Antal bud :
20
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,5206(117,373)
Lägsta ränta :
-1,5440(117,629)
Högsta ränta :
-1,5100(117,257)
% of Eq Price Lvl :
88,89