Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
7 725
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
28
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,3089(98,154)
Lägsta ränta :
0,3043(98,200)
Högsta ränta :
0,3110(98,133)
% of Eq Price Lvl :
25,00