Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 390
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,78
Antal bud :
16
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,7966(119,518)
Lägsta ränta :
-1,8020(119,552)
Högsta ränta :
-1,7926(119,492)
% of Eq Price Lvl :
100,00