Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 510
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,01
Antal bud :
15
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-1,6359(118,592)
Lägsta ränta :
-1,6510(118,760)
Högsta ränta :
-1,6150(118,359)
% of Eq Price Lvl :
85,71