Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014808747
Förfall :
2021-09-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 912
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
32
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,1837(100,106)
Lägsta ränta :
-0,1950(100,113)
Högsta ränta :
-0,1835(100,106)
% of Eq Price Lvl :
96,80