Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
14 050
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,51
Antal bud :
27
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,0337(105,690)
Lägsta ränta :
-0,0400(105,737)
Högsta ränta :
-0,0320(105,677)
% of Eq Price Lvl :
42,98