Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 372
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,37
Antal bud :
22
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,8387(119,514)
Lägsta ränta :
-1,8502(119,588)
Högsta ränta :
-1,8360(119,497)
% of Eq Price Lvl :
100,00