Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 900
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,60
Antal bud :
11
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3748(105,266)
Lägsta ränta :
-0,3760(105,270)
Högsta ränta :
-0,3710(105,255)
% of Eq Price Lvl :
16,67