Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
12 850
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,67
Antal bud :
48
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,0704(100,559)
Lägsta ränta :
0,0650(100,615)
Högsta ränta :
0,0730(100,533)
% of Eq Price Lvl :
64,29