Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 820
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
5,09
Antal bud :
30
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,6272(118,074)
Lägsta ränta :
-1,6310(118,117)
Högsta ränta :
-1,6210(118,005)
% of Eq Price Lvl :
35,00