Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 725
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
7,45
Antal bud :
33
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,6567(119,753)
Lägsta ränta :
-1,6620(119,797)
Högsta ränta :
-1,6562(119,749)
% of Eq Price Lvl :
85,00