Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,25
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,70
Antal bud :
38
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,1186(124,073)
Lägsta ränta :
0,1140(124,132)
Högsta ränta :
0,1230(124,017)
% of Eq Price Lvl :
75,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,00
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,80
Antal bud :
35
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,1589(106,787)
Lägsta ränta :
-0,1650(106,825)
Högsta ränta :
-0,1570(106,776)
% of Eq Price Lvl :
72,00