Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 060
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 750
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
14
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,6600(118,602)
Lägsta ränta :
-1,6712(118,727)
Högsta ränta :
-1,6443(118,427)
% of Eq Price Lvl :
31,25