Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 875
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,75
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,5286(118,968)
Lägsta ränta :
-1,5320(118,997)
Högsta ränta :
-1,5260(118,947)
% of Eq Price Lvl :
100,00