Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 695
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,39
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,4954(116,878)
Lägsta ränta :
-1,5020(116,951)
Högsta ränta :
-1,4920(116,840)
% of Eq Price Lvl :
100,00