Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015244405
Förfall :
2021-12-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
38 800
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,88
Antal bud :
22
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,2090(100,215)
Lägsta ränta :
-0,2600(100,267)
Högsta ränta :
-0,1920(100,197)
% of Eq Price Lvl :
54,00