Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
8 220
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
5,48
Antal bud :
10
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3526(105,488)
Lägsta ränta :
-0,3550(105,495)
Högsta ränta :
-0,3520(105,486)
% of Eq Price Lvl :
40,00