Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 270
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
6,54
Antal bud :
22
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,3523(119,219)
Lägsta ränta :
-1,3615(119,269)
Högsta ränta :
-1,3477(119,195)
% of Eq Price Lvl :
100,00