Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015194378
Förfall :
2021-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
28 145
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,81
Antal bud :
48
Antal acc bud :
16
Snittränta :
-0,2025(100,054)
Lägsta ränta :
-0,2140(100,057)
Högsta ränta :
-0,1940(100,052)
% of Eq Price Lvl :
41,88