Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
10 300
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
4,12
Antal bud :
21
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,3776(113,135)
Lägsta ränta :
-0,3800(113,147)
Högsta ränta :
-0,3770(113,132)
% of Eq Price Lvl :
51,54

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
9 740
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,90
Antal bud :
22
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,1453(108,132)
Lägsta ränta :
-0,1460(108,138)
Högsta ränta :
-0,1433(108,113)
% of Eq Price Lvl :
19,00