Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 375
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,25
Antal bud :
38
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,0387(101,731)
Lägsta ränta :
-0,0420(101,767)
Högsta ränta :
-0,0362(101,705)
% of Eq Price Lvl :
66,25