Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 745
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,75
Antal bud :
27
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,4588(117,538)
Lägsta ränta :
-1,4810(117,687)
Högsta ränta :
-1,4570(117,526)
% of Eq Price Lvl :
92,50