Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 543
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,09
Antal bud :
33
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,3821(117,177)
Lägsta ränta :
-1,3825(117,179)
Högsta ränta :
-1,3821(117,177)
% of Eq Price Lvl :
96,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 220
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,44
Antal bud :
32
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,4340(116,666)
Lägsta ränta :
-1,4370(116,700)
Högsta ränta :
-1,4267(116,583)
% of Eq Price Lvl :
10,00