Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 889
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,89
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,0133(101,471)
Lägsta ränta :
-0,0150(101,490)
Högsta ränta :
-0,0131(101,469)
% of Eq Price Lvl :
90,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
15 437
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,86
Antal bud :
31
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,1869(107,207)
Lägsta ränta :
-0,1910(107,240)
Högsta ränta :
-0,1810(107,160)
% of Eq Price Lvl :
100,00