Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 400
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,80
Antal bud :
32
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,3274(116,816)
Lägsta ränta :
-1,3310(116,840)
Högsta ränta :
-1,3250(116,800)
% of Eq Price Lvl :
16,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 625
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,25
Antal bud :
20
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,2960(128,168)
Lägsta ränta :
-1,2960(128,168)
Högsta ränta :
-1,2960(128,168)
% of Eq Price Lvl :
100,00