Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014555991
Förfall :
2021-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 992
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,60
Antal bud :
34
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,1464(100,110)
Lägsta ränta :
-0,1840(100,139)
Högsta ränta :
-0,1420(100,107)
% of Eq Price Lvl :
86,32

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014453890
Förfall :
2021-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 985
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
38
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,1548(100,077)
Lägsta ränta :
-0,1860(100,093)
Högsta ränta :
-0,1520(100,076)
% of Eq Price Lvl :
92,80