Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 640
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,64
Antal bud :
36
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-1,3870(118,214)
Lägsta ränta :
-1,4000(118,327)
Högsta ränta :
-1,3810(118,162)
% of Eq Price Lvl :
76,36