Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
13 400
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,83
Antal bud :
24
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,1821(107,384)
Lägsta ränta :
-0,1830(107,390)
Högsta ränta :
-0,1812(107,378)
% of Eq Price Lvl :
48,57