Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 460
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,46
Antal bud :
29
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-1,4272(116,408)
Lägsta ränta :
-1,4360(116,509)
Högsta ränta :
-1,4100(116,211)
% of Eq Price Lvl :
40,00